۱۳۹۰ آذر ۲۵, جمعه

نامیدن و بودن

- ببخشید. اسمِ شما "ساجد طیبی" نیست؟
- نه. 
- مطمئنید؟
-‌ آره.
- خوب اشکالی نداره. اسم اصلاً‌برای من مهم نیست. خودتون چی؟ خودتون که ساجد طیبی هستید مگه نه؟

۱۳۹۰ آذر ۲۴, پنجشنبه

گزارشی (اندک تحریف‌شده) از یک گفتگو

(پاریس، در جمعِ چند دانشجوی دکتری و محقق پسادکتریِ فرانسوی)
- آیا گرفتن مدرک دکتری در اینجا مشروط به انتشارِ مقاله است؟
- نه. در ایران چطور؟
- چنین شرطی وجود داره.
- [آشکارا متعجب] واقعاً؟ در چه جور ژورنالی باید منتشر کنید؟
- در موسسه‌ای که من هستم فکر می‌کنم ژورنال‌های رده‌ی A و ‌‌B را قبول می‌کنند، ولی در عمل شاید سخت نگیرند و C را هم قبول کنند.
- [ناباورانه] ما رو دست انداختی؟
- نه بابا جدی می‌گم.
- [با چشم‌های از حدقه بیرون‌زده از تعجب] این یه شرطِ غیرممکنه. احمقانه است!
- ما تو ایران کارِ غیر ممکن زیاد می‌کنیم.  خیلی چیزا اونجا احمقانه است.
- [مشتاقانه] جداً؟! مثلاً دیگه چی؟
- مثلاً شرایط گرفتن ویزای فرانسه.